Сергій Заїка - домашня сторінка

Сергій
Заїка

публікації

english version

Автор 9 публікацій, у тім числі в галузі герпетології та досліджень теріофауни:

теріологія

  • Заика С. В., Цема В. Г. Искусственное расселение байбака в Сватовском лесохотхозяйстве на Луганщине // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22.09.2007 р., Асканія-Нова, Україна). — Асканія-Нова, 2007. — С. 55–56. >>>
  • Заика С. Новая находка Neomys fodiens на востоке Украины // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 107–156. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9). >>>
  • Заика С. Коллекция млекопитающих Александра Кондратенка в зоомузее Луганского национального университета // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність (Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.) / Ред. О. П. Затуловська, І. А. Піддубний, І. В. Скільський. — Чернівці: ДрукАрт, 2008. — С. 144–145. >>>
  • Заїка С. Стефанодонтія у мишаків: наявність і мінливість ознаки у надвиді Sylvaemus "flavicollis" (Rodentia) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2009. — Випуск 25 (у друці) . >>>
  • Заїка С. Мінливість краніологічних ознак роду Sylvaemus // Зоологічний кур'єр. — Київ, 2009. — № 3 (Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів – 2009. Київ, 8–9 квітня 2009 р.) — С. 16–17. — (електронне видання). >>>
  • Заїка С. Угруповання дрібних ссавців південного сходу України: аналіз пелеток вухатої сови (Asio otus) // Zoocenosis-2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах (Матеріали міжнародної наукової конференції, 9–12.10.2007 р., Дніпропетровськ, Україна). — Дніпропетровськ, 2009. — С. (у друці) >>>

праці у суміжних галузях зоології

  • Заїка С. Полоз візерунковий, Elaphe dione (Colubridae), в долині річки Красна на Луганщині (Східна Україна) // Вестник зоологии. — 2008. — Том 42, № 3. — С. 248.
  • Заїка С. Екологія і проблеми збереження полоза візерунчатого на Луганщині // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології (Матеріали міжнародної наукової конференції, 23–26.02.2009 р., Донецьк, Україна). — Донецьк, 2009. — С. 179–180.
  • Загороднюк І., Заїка С. Нові знахідки рідкісних видів змій (Reptilia, Serpentes) на Луганщині (Східна Україна) // Вестник зоологии. — 2009. — Том 43, № 3. — С. 266.

<<< повернутися до бібліографічних списків

24 july, 2009.