назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfСаварин, А. Краниологический патоморфологический мониторинг: проблемы и перспективы (на примере ежей, Erinaceidae) // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 56–68.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 56–68

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 56–68

   

Craniological Pathomorphological Monitoring: Problems and Perspectives (Hedgehogs as an Example, Erinaceidae)

Краніологічний патоморфологічні моніторинг: проблеми та перспективи (на прикладі їжаків, Erinaceidae)

   
Savarin, A. Саварін А.
   

Paper language: Russian, English summary

Мова статті: російська

   

   

Abstract

Резюме

Methods of the diagnosis of pathophysiological processes in the skulls of hedgehogs are provided. They are based on the identification of functional relationships between the development of the individual parts of skull and evaluation of the potential danger for the changes. Swelling of frontal bones is not a diagnostic feature for diagnostics of the Eastern hedgehog, but a sign (indicator) of pathology. Swelling of frontal bones is not a diagnostic feature, but a sign (indicator) of pathology. Age changes of the hedgehogs skull arch’s inner surface are analyzed.

Наведено методику діагностики патофізіологічних процесів в черепі їжаків. Вона заснована на виявленні функціональних зв'язків між розвитком окремих частин черепа та оцінці потенційної небезпеки зареєстрованих змін. Основні патофізіологічні процеси — внутрішньо­че­репна гіпертензія і остеоліз. Здуття лобових кісток є не видовою діагностичною ознакою, а індикатором патологій. Проаналізовано вікові зміни внутрішньої сторони склепіння черепа їжаків.

Key words:
hedgehogs, skull, pathology, diagnosis, monitoring.

Ключові слова:
їжаки, череп, патологія, діагностика, моніторинг.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page