назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfЗайцева-Анциферова, Г. Синантропні тенденції в українських вовчків // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 38–46.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 38–46

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 38–46

   

Synanthropic Trends in Ukrainian Dormice

Синантропні тенденції в українських вовчків

   
Zaytseva-Anciferova, H. Зайцева-Анциферова, Г.
   

Paper language: Ukrainian, English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The synanthropic behavior of dormice in Ukraine was investigated. Data from the literature sources and oral reports were analyzed. Signs of synanthropic behavior for fat, forest and common dormice were shown. It was found that the fat dormouse is often recorded near human settlements, the forest dormouse less inhabits «human environment», and the common dormouse is very rarely found there. These arboreal rodents adapt to the new environment looking for familiar conditions and never lose connection with the natural ecosystem. Such adaptive behavior of dormice can be named as «antropotolerance».

Досліджено синантропну поведінку вовчків в Україні. Проаналізовано інформацію у літературних джерелах і усні повідом­лення. Наведено прояви синантропної поведінки для трьох видів вовчків: сірого, лісового і горішкового. З’ясовано, що вовчок сірий трапляється у «середовищі людини» найчастіше, лісовий — нечасто, а горішковий — зовсім рідко. Ці дендрофіли пристосовуються до нового середовища, шукаючи у ньому традиційні умови і ніколи не втрачають зв’язку з природною екосистемою. Таку пристосувальну поведінку вовчків назвемо терміном «антропотолерантність».

Key words:
dormice, synanthropy, behavior, anthropotolerance.

Ключові слова:
вовчки, синантропія, поведінка, антропотолерантність.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page