назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfДомбровский В., Болотіна И. К териофауне Национального парка «Припятский» (Беларусь) // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 22–25.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 22–25

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 22–25

   

Mammal Fauna of the National Park “Pripyatsky” (Belarus)

До фауни ссавців національного парку «Прип’ятський» (Білорусь)

   
Dombrovski, V. Bolotina, I. Домбровський, В., Болотіна, І.
   

Paper language: Russian, English summary

Мова статті: російська

   

   

Abstract

Резюме

During 2011–2012 a special survey of all mammal groups of the National Park “Pripyatsky” (Southern Belarus) was conducted. According to surveys, the territory of the National Park and its environs are inhabited by 58 mammal species. The abundance of all species was estimated. During the investigation, seven new bat species were found: Pipistrellus nathusii, Myotis brandtii, Myotis dasycneme, Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pygmaeus, Eptesicus nilssoni. Two species from the previous list became extinct: Ursus arctos and Mustela lutreola, and other two species became probably extinct: Procyon lotor and Dryomys nitedula. Thus, the full list of mammals of the National Park includes 62 species. Ten species that inhabit the National Park are in the Red Book of the Republic of Belarus (2004): Muscardinus avellanarius, Glis glis, Myotis brandtii, Myotis dasycneme, Nyctalus leisleri, Eptesicus nilssonii, Barbastella barbastellus, Meles meles, Lynx lynx and Bison bonasus. All of them are forest dwelling species and 70 % (bats mostly) are inhabitants of hollows and cavities of old trees. Considering high species richness of bats (13 species and also potentially expected 5 species), the area of the National Park “Pripyatsky” is an important reserve for the conservation of this unique and vulnerable group of animals.

Протягом 2011–2012 рр. проведено спеціальний підрахунок усіх груп ссавців національного природного парку «Прип’ятський» (Південна Білорусь). Згідно з результатами обліку, територія національного парку та його околиць налічує 58 видів ссавців. Чисельність усіх видів була оцінена. В ході досліджень було виявлено 7 нових видів ссавців з групи рукокрилих: Pipistrellus nathusii, Myotis brandtii, Myotis dasycneme, Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pygmaeus, Eptesicus nillsonii. Два види з колишнього списку зникли: Ursus arctos та Mustela lutreola, та ще два види, що ймовірно зникли: Procyon lotor та Dryomys nitedula. Таким чином, повний список ссавців національного парку нараховує 62 види. Десять видів, що населяють Національний парк, занесені до Червоної книги Республіки Білорусь (2004): Muscardinus avellanarius, Glis glis, Myotis brandtii, Myotis dasycneme, Nyctalus leisleri, Eptesicus nilssonii, Barbastella barbastellus, Meles meles, Lynx lynx та Bison bonasus. Усі вони є лісовими видами, і 70 % з них (в основному рукокрилі) є мешканцями дупел та порожнин старих дерев. З урахуванням високого видового багатства рукокрилих (13 видів, а також 5 видів потенційно очікуваних) територія національного парку «Прип’ятський» є важливим резерватом для збереження цих унікальних і вразливих тварин.

Key words:
mammal fauna, abundance, National Park “Pripyatsky”, Belarus.

Ключові слова:
теріофауна, чисельність, Національний парк «Прип’ятський», Білорусь.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 30.04.2016

Locations of visitors to this page