назад на попередню сторінку

"Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область.
Ссавці (Mammalia)"

(В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, 2006)

 

Бібліографія

Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). — Дніпропетровськ, Видавництво ДНУ, 2006. — 356 с.

 

Резюме

Розглянуто важливі питання біорізноманіття ссавців в умовах Дніпропетровщини. Надано характеристику природних умов області, видового складу тварин, екологічних комплексів, популяційної структури, сучасного стану, кадастру таксонів і функціональної ролі ссавців у екосистемах. Особливу увагу приділено значенню ссавців як буферної системи щодо зменшення інгібуючого впливу техногенних чинників на функціонування біогеоценозів. Висвітлено питання використання ссавців у промислі, біологічній рекультивації та екологічній реабілітації техногенних ландшафтів, а також як біоіндикаторів стану навколишнього середовища. Надано практичні рекомендації щодо охорони, збереження та збагачення теріофауни регіону.
Для працівників природоохоронних установ і мисливських господарств, наукових працівників, школярів, студентів, аспірантів і викладачів вищих і середніх навчальних закладів, любителів природи.
Іл. 121. Табл. 63. Бібліогр. 1945.

ISBN 966-551-199-8
УДК 599:502.743

 

Зміст

Передмова. — С. 3-4.
Вступ. — С. 5-6.
1. Особливості природних умов і сучасний екологічний стан Дніпропетровської області. — С. 7-12.
2. Загальна характеристика класу ссавців (Mammalia). — С. 13-19.
3. Загальна характеристика біорізноманіття ссавців Дніпропетровщини, його зміни під впливом
антропогенних чинників. — С. 20-44.

4. Кадастрова характеристика ссавців Дніпропетровської області. — С. 45-46.
[Комахоїдні, кажани, хижі]. — С. 47-117.
[Зайцеподібні, гризуни, копитні]. — С. 118-184.

5. Функціональна роль ссавців у екосистемах. — С. 185-228.
6. Роль ссавців у створенні екологічного буфера проти техногенного забруднення екосистем. — С. 229-235.
7. Раціональне використання та охорона ссавців. — С. 236-245.
Післямова. — С. 246.
Summary. — С. 247-255.
Перелік рекомендованої літератури. — С. 256-346.
Алфавітний покажчик українських назв ссавців. — С. 347-349.
Алфавітний покажчик російських назв ссавців. — С. 350.
Алфавітний покажчик латинських назв тварин. — С. 351-352.

PDF-версія:
>>> (від початку до кінця розділу 3, pdf 0,6 mb)
>>> (розділ 4-1: комахоїдні, кажани, хижі, pdf 12,8 mb)
>>> (розділ 4-2: гризуни, копитні, pdf 12,5 mb)
>>> (від розділу 5 до кінця книги, pdf 2,1 mb)

 

<<< повернутися

 

=== поновлено 03 травня 2018 р. ===