назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfРедінов, К. Формування осередку мешкання шакала (Canis aureus) на півдні Миколаївській області // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 68–71.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 68–71

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 68–71

   

Emergence of a New Golden Jackal (Canis aureus) Population in the South of the Mykolaiv Oblast

Формування осередку мешкання шакала (Canis aureus) на півдні Миколаївській області

   
Redinov, K. Редінов, К.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The jackal was recorded first in the studied region by a huntsman on 22.10.2008 nearby the Tylihul Estuary within the Berezanka raion. From December 2010 until December 2015 within the Ochakiv raion 43 individuals were found, among which 33 were shot. The increase in the number of animals alongside with observation of swarms including up to 9 individuals (8.11.2015) during the last few years indicate the emergence of a breeding population of the species. Most of the jackal’s records are related to the right bank of the Dnipro–Bug Estuary. In the Kinburn peninsula, the species was not revealed. According to the spatial distribution of data on the species’ records in different times, the jackal dispersed to the south of the Mykolaiv oblast through the Odessa oblast and further expansion from Romania. The species expansion is occurring against the background of existing of a relatively abundant and widespread wolf population (Canis lupus). A case of rabies disease in the jackal was discovered as well.

Вперше шакала здобуто мисливцем 22.10.2008 р. поблизу Тилігульського лиману в Березанському районі. З грудня 2010 р. по грудень 2015 р. в Очаківському районі виявлено 43 особини, з яких здобуто 33. Зростання кількості тварин в останні роки та спостереження зграй чисельністю до 9 особин (8.11.2015 р.) свідчать про формування осередку розмноження виду. Більшість знахідок шакалів приурочені до прибережної смуги правого берегу Дніпро-Бузького лиману. На Кінбурнському півострові вид не виявлено. На південь Миколаївської області шакали, судячи з розподілу у просторі знахідок різного часу, потрапили розселяючись зі сторони Румунії в Одеську область і далі. Вселення виду відбувається на фоні існування досить чисельної і широко розповсюдженої популяції вовка (Canis lupus). Виявлено випадок захворювання шакала на сказ.

Key words:
golden jackal, expansion, Mykolaiv oblast, Ukraine.

Ключові слова:
шакал, експансія, Миколаївська обл., Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28 серпня 2016 р.
поновлено: 07.11.2016

Locations of visitors to this page