назад на попередню сторінку

Млекопитающие Крыма

(Альфред Дулицкий 2001)

 

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)

 

Бібліографія

Дулицкий А. И. Биоразнообразие Крыма. Млекопитающие: история, состояние, охрана, перспективы. — Симферополь: СОНАТ, 2001. — 208 с.

Примітка: було два видання цієї книги, в одни рік, з кримськотатарськими назвами та без них; версія без них обсягом 224 стор. тут djvu (38 mb) >>>>

 

Резюме

У книзі розповідається про ссавців Криму — як сучасних, так і вимерлих, а також про всі ті види ссавців, які вважалися мешканцями півострова помилково. Наводяться відомості про історію місцевої теріофауни, її коротка зоогеографічна характеристика, господарські та природохоронні аспекти взаємовідносин людини і ссавців в конкретному регіоні. У видових нарисах, які складають основну частину книги, наведено докладні відомості про історію кожного виду в Криму, про його світовий ареал і географічне поширення на півострові (картосхеми), про зовнішній вигляд (для абсолютної більшості видів наведено зображення: для сучасних видів — кольорові, для викопних і деяких інших, що нині не живуть у нас — штрихові), біології, біоценотичні зв'язки, природоохоронний і господарський статус та ін. Всі назви видів наводяться 4-ма мовами: російською, латинською, українською та кримськотатарською. Видання розраховане на найширшу читацьку аудиторію: школярів, викладачів шкіл і вузів, туристів, службовців, науковців та містить великий обсяг довідкових даних.

 

Резюме

В книге рассказывается о млекопитающих Крыма — как современных, так и вымерших, а также о всех тех видах млекопитающих, которые считались обитателями полуострова ошибочно. Приводятся сведения об истории местной териофауны, ее краткая зоогеографическая характеристика, хозяйственные и природохранные аспекты взаимоотношений человека и млекопитающих в конкретном регионе. В повидовых очерках, которые составляют основную часть книги, приводятся подробные сведения об истории каждого вида в Крыму, о его мировом ареале и географическом распространении по полуострову (картосхема), о внешнем облике (для абсолютного большинства видов приведены изображения: для современных видов — цветные, для ископаемых и некоторых других, ныне не живущих у нас видов — штриховые), биологии, биоценотических связях, природоохранном и хозяйственном статусе и пр. Все названия видов приводятся на русском, латинском, украинском и крымскотатарском языках. Издание рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию: школьников, преподавателей школ и вузов, туристов, служащих, научных работников и содержит обширные справочные данные.

 

ISBN 966-7347-52-4
ББК 28.693.36
УДК 599+569 (477.75)
Д 819

 

<<< сторінка автора на сайті

<<< повернутися

 


 

на сторінку: теріологічні монографії

створено 28 грудня 2005 р.

поновлено 18.10.2019

Locations of visitors to this page