Володимир
Тищенко

(лісові види рукокрилих,
кажани Поділля,
реабілітація кажанів)

english

бібліографія >>>


Наукові інтереси:
— фауна, екологія та етологія кажанів (Chiroptera), зокрема лісових (дендрофільних) видів;
— питання збереження in situ та ex situ рідкісних видів кажанів;
— фауна Поділля, кажани Поділля, природно-заповідні території Поділля;
— дослідження фауни хребетних природно-заповідних територій, обліки птахів і ссавців, літні та зимові обліки кажанів, детекторні обліки;
— фауна, населення та екологія хребетних лісу, біорізноманіття лісових екосистем, лісова екологія, еколого-фітоценотична приуроченість помешкань лісових птахі і ссавців;
— біологія рукокрилих, прикладні аспекти утримування кажанів в умовах неволі, їх реабілітації, експозиції та реінтродукції;
— хребетні в урболандшафтах;
— соціальна, харчова та репродуктивна поведінка ссавців і птахів.

Освіта: закінчив у 1997 році Київський університет імені Тараса Шевченка, (біологічний факультет) за спеціальністю "Зоологія": біолог-зоолог хребетних, викладач біології. Зараз - здобувач кандидатського ступеню за темою дисертаційної роботи "Дендрофільні види кажанів (Chiroptera) Поділля та їх значення для лісу".

Робота: 1. Асистент кафедри лісівництва, Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства, Національний аграрний університет, Київ. 2. Співробітник науково-просвітнього сектору Київського зоологічного парку

Громадська діяльність: координатор Центру реабілітації кажанів при Київському зоопарку, член науково-експертної групи з "Бернських видів" кажанів при Мінекоресурсів України; член Українського центру охорони кажанів, Українського теріологічного товариства, Українського товариства охорони птахів; керівник студентського біологічного гуртка

Адреса:
ННІ лісового та садово-паркового господарства,
Національний аграрний університет,
вул. Генерала Родімцева, 19, Київ, 03041, Україна.
Тел.: (044) 267-82-82
E-mail: kazhan@gomail.com.ua


14 вересня, 2003.

<<< повернутися