Marisha Shkvyrya

Марина
ШКВИРЯ

(екологія та поведінка
великих хижих ссавців)

english

Участь в роботі Школи: участь у роботі груп HELP та УЦОК. Співорганізатор трьох останніх зустрічей HELP.

Наукові інтереси: екологія та поведінка хижих ссавців.

Місце роботи: молодший науковий співробітник Відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

Кваліфікаційні праці: Поширення, особливості екології та поведінки вовка (Canis lupus) на території України. — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Київ, 2008. Керівник: к.б.н. Крижанівський В. І.

Наукові публікації: автор 12 публікацій (список).

Адреса: Інститут зоології Національної академії наук України,
вул. Богдана Хмельницького 15, Київ-30, МСП, 01601, Україна.
E-mail: carnivora_kiev#mail.ru

 


11.02.2009

<<< повернутися