назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfДятлова, О., Роженко, М. Знахідки та особливості поширення крота європейського (Talpa europaea) у пониззі Дністра // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 94–96.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.094


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 94–96.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 94–96.

   

Records and peculiarities of distribution of the European mole (Talpa europaea) in the Lower Dniester area

Знахідки та особливості поширення крота європейського (Talpa europaea) у пониззі Дністра

   
Dyatlova, O., Rozhenko, M. Дятлова, О., Роженко, М.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The occurrence of a new mammals species, the European mole, was revealed for the Lower Dnister area based on own observations and analysis of materials deposited in the National Museum of Natural History, NAS of Ukraine (Kyiv). In the Lower Dniester area, the species occurs on floodplain meadows, floodplain forests, agrocenoses, and homestead lands. We recorded the species’ migration across the Dnister river during flood in 2008. The present materials are not sufficient to make any conclusions on terms and ways of the species settlement in the region. The authors assume that the species occurred in the Lower Dniester floodplain area earlier.

На основі власних спостережень та аналізу матеріалів Національного Науково-природничого Музею НАН (Київ, Україна) вказано наявність на території пониззя Дністра нового виду ссавців (крота європейського). У пониззі Дністра вид зустрічається у заплавних луках, у заплавному лісі, в агроценозах та присадибних ділянках. Нами була зареєстрована міграція виду через р. Дністер під час повені у 2008 р. Матеріалів недостатньо для того, щоб зробити висновки щодо термінів та шляхів розселення виду у регіоні. Авторами зроблено припущення, що цей вид і раніше був поширений у заплаві пониззя Дністра.

Key words:
European mole, Talpa europaea, Lower Dnister, Ukraine.

Ключові слова:
кріт європейський, Talpa europaea, Пониззя Дністра, Україна.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page