назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfСелюніна, З. В. Огляд родини куницевих (Mustelidae) регіону Чорноморського біосферного заповідника // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 49–57.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.049


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 49–57.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 49–57.

   

Review of the family Mustelidae in the region of the Black Sea Biosphere Reserve

Огляд родини куницевих (Mustelidae) регіону Чорноморського біосферного заповідника

   
Selyunina, Z. V. Селюніна, З. В.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The species composition of Mustelidae has resumed in the Black Sea Biosphere Reserve (BSBR) during the last 30 years. Nowadays there are 8 species of 4 genera in the fauna of the BSBR. Among them, 4 species are listed in the Red Data Book of Ukraine, and 2 in the European Red List. Two species are alien for the region: Martes martes and Mustela (=Neovison) vison. The first species appeared in BSBR in the result of expansion to the south, while the second one in the result of unintentional introduction. The abundance of species well adapted to changes of external factors through exploring new habitats, including anthropogenic (synanthropization), is increasing or stable (Meles meles, Martes foina, Mustela nivalis, Lutra lutra). The abundance of other species is very low, and the current monitoring system allows registering only occasional sightings (Mustela erminea, M. lutreola, M. putorius, M. eversmanni). It is necessary to develop and implement recommendations for conservation of rare species of Mustelidae and improve the existing monitoring system. It is also important to extend and improve the network of natural protected areas in the region.

В останні 30 років в регіоні Чорноморського біосферного заповідника відновився видовий склад Куницевих хижаків, який складається з 8 видів, що належать до 4 родів. З них 4 види занесені до Червоної книги України, 2 види — до Європейського червоного списку. Два види з'явилися в результаті інвазії до регіону: Martes martes через розширення ареалу на південь, Mustela (= Neovison) vison через ненавмисну інтродукцію. Чисельність видів, що адаптувалися до змін зовнішніх факторів через освоєння нових, у т. ч. й антропогенних, біотопів, через синантропізацію, зростає або є стабільною (Meles meles, Martes foina, Mustela nivalis, Lutra lutra). Чисельність інші видів дуже низька, існуюча система моніторингу фіксує лише рідкі нерегулярні зустрічі (Mustela erminea, M. lutreola, M. putorius, M. eversmanni). Необхідно розробити та втілити рекомендації щодо збереження для кожного виду, удосконалити мережу охоронних територій регіону та систему моніторингу стану популяцій рідкісних видів Куницевих.

Key words:
Black Sea Biosphere Reserve, monitoring, Mustelidae, invasion, abundance.

Ключові слова:
Чорноморський біосферний заповідник, моніторинг, куницеві, інвазія, чисельність.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page