назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗайцева-Анциферова, Г., Дребет, М. Популяризація знань про вовчків в Україні: здобутки і перспективи. Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 166–177.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.166


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 166–177.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 166–177.

   

Popularization of Knowledge about Dormice in Ukraine: Results and Perspectives

Популяризація знань про вовчків в Україні: здобутки і перспективи

   
Zaytseva-Anciferova, H., Drebet, M. Зайцева-Анциферова, Г., Дребет, М.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The issue of dormice popularization in Ukraine is investigated. The principles of such activity are substantiated: they are little-known, vulnerable and symbolic rodents. The modern world experience in this field and Ukraine’s achievements over the past 25 years are analyzed. It is shown that in our country such popularization is at early stages and needs further intensive development. The results of the “Dormouse’s Year 2013” in Ukraine are presented, including successful implementation of a number of eco-educational activities concerning dormice in “Podilski Tovtry” Nature Reserve. Promising ways of dormice popularization in Ukraine are determined. In particular, carrying out ecological actions for youth such as “House for dormice”, creating volunteer groups to study the dormice, creating paper products about dormice (leaflets, booklets, posters) and the collaboration of scientists with media to raise the population’s awareness of dormice. The first steps already taken in some directions are noted as well.

Досліджено питання популяризації вовчків в Україні. Обґрунтовані засади такої діяльності: невідомість, вразливість і символічність цих гризунів. Проаналізовано сучасний світовий досвід у цій сфері і здобутки України впродовж останніх 25 років. З’ясовано, що в нашій країні така популяризація перебуває на початковому етапі і потребує подальшого інтенсивного розвитку. Висвітлено результати проведення в Україні Року Вовчка 2013, зокрема, успішну реалізацію низки екопросвітницьких заходів щодо вовчків у НПП «Подільські Товтри». Визначені перспективні напрями популяризації вовчків в Україні. Зокрема, проведення для молоді екоакцій «Будиночок для вовчка», створення волонтерських дослідницьких груп, підготовка просвітницької продукції про вовчків (листівок, буклетів, плакатів) та співпраця науковців з мас медіа в напрямку підвищення рівня обізнаності щодо вовчків. Зазначено перші кроки, що вже зроблені у деяких напрямах.

Key words:
dormice, popularization, nest-boxes, National nature park.

Ключові слова:
вовчки, популяризація, штучні гніздівлі, національний природний парк.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page