назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfДятлова О., Черничко Й., Василюк О. Микола Роженко — видатний зоолог та природоохоронець (з нагоди 60-річчя колеги). Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 152–157.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.152


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 152–157.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 152–157.

   

Mykola Rozhenko — a Famous Zoologist and Environmentalist (on the College’s 60th Anniversary)

Микола Роженко — видатний зоолог та природоохоронець (з нагоди 60-річчя колеги)

   
Dyatlova, O., Chernichko, J., Vasyliuk, O. Дятлова О., Черничко Й., Василюк О.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

A review of scientific and nature protection activities of M. Rozhenko is provided on the occasion of his 60th anniversary. His contribution into the development of faunistic investigations in the Northwestern Black Sea area is analyzed, in particular his research in ecology and dynamics of carnivores. M. Rozhenko recorded two new species for the Lower Dniester area (European badger and European pine marten) and one new species for the fauna of Ukraine (golden jackal), also justified the necessity of creation of a national nature park here to protect the region’s biota and to develop conservational initiatives. Working in Nyzhniodnistrovsky National Nature Park, M. Rozhenko pays a great attention to the popularization of nature conservation. Due to nature conversation actions, he managed to recover the commitment of local residents to the Park. During his work in the Park, in the Lower Dniester area a work against poaching has been carried out, and scientific research have been conducted (experiments on introduction of the Eurasian eagle owl, monitoring of rare species, etc).

Наведено огляд наукової та природоохоронної діяльності М. Роженка, підготовлений з нагоди 60-річчя колеги. Проаналізовано його внесок в розвиток досліджень фауни Північно-Західного Причорномор’я, зокрема у вивченні екології та динаміки угруповань хижих ссавців. М. Роженко виявив два нових види для фауни Пониззя Дністра (борсук та куниця лісова) та один новий вид для фауни України (шакал європейський), прискорив створення у Пониззі Дністра національного природного парку з метою охорони біоти регіону та розвитку природоохоронних ініціатив. Працюючи в Нижньодністровському НПП, М. Роженко значну увагу приділяє популяризації охорони природи. Завдяки акціям зі збереження природи, йому вдалося повернути прихильність місцевих жителів до Парку. За роки його діяльності, у Парку велась робота по боротьбі із браконьєрством, проводились наукові дослідження (експерименти по інтродукції пугача, моніторинг рідкісних видів, тощо).

Key words:
Mykola Rozhenko, theriology, nature conservation, Low Dnister.

Ключові слова:
Микола Роженко, теріологія, охорона природи, Пониззя Дністра.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page