назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfМерзликин, И. Игровое и агрессивное поведение зайца-русака (Lepus europaeus) в отношении собак (Canis familiaris). Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 149–151.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.149


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 149–151.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 149–151.

   

Playing and Aggressive Behavior of the European Hare (Lepus europaeus) Against Dogs (Canis familiaris)

Ігрова та агресивна поведінка зайця сірого (Lepus europaeus) у стосунку до псів (Canis famil-iaris)

   
Merzlikin, I. Мерзлікин, І.
   

Paper language: Russian

Мова статті: російська

   

   

Abstract

Резюме

The aggressive and playing behavioral relationships between the European hare and dogs are described here. In all cases, hares demonstrated provocative behavior — they provoked the dogs to chase them, and, seeing the dogs’ fear and hesitancy, even attacked them, biting and hitting them with their forepaws. In the last case, two hares simultaneously were doing such. Specific behavioral reactions in some individuals of the European hare during contact with dogs suggest that hares react to their historically new predator differently than to their ancient natural enemies — wolves and foxes.

Описано агресивні та ігрові взаємовідносини зайця сірого з псами. У всіх випадках зайці проявляли провокаційну поведінку — заєць провокував псів на переслідування, йшов прямо на пса, бачачи її переляк і нерішучість, і навіть сам нападав на неї, кусав і бив передніми лапами. В останньому випадку це робили одразу двоє зайців. Специфічні поведінкові реакції у деяких особин зайців при їх контакті з псами свідчать, що на історично нового для них хижака вони реагують не таким чином, як на їх давніх природних ворогів — вовків і лисиць.

Key words:
interspecific interactions, aggressive behavior, playing behavior.

Ключові слова:
міжвидові взаємодії, агресивна поведінка, ігрова поведінка.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 26.10.2017

Locations of visitors to this page