назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfДребет, М., Ярошинська, О. Перша знахідка нічниці північної Myotis brandtii в Чернівецькій області, Україна. Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 147–148.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.147


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 147–148.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 147–148.

   

The First Record of Brandt’s Bat Myotis brandtii in the Chernivtsi Region, Ukraine

Перша знахідка нічниці північної Myotis brandtii в Чернівецькій області, Україна

   
Drebet, M., Yaroshynska, О. Дребет, М., Ярошинська, О.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Brandt’s bat Myotis brandtii belongs to the group of sibling species of “whiskered” bats. It is one of the least studied bat species of Ukraine. The geographical range of Brandt’s bat covers all admini¬strative regions (provinces) and main natural regions of western Ukraine, except Polissia and Bukovina. In October 2016, in the basin of the Middle Dniester River Valley, near Pryhorodok village, Khotyn district a mummified specimen of Brandt’s bat was found. This finding is the species’ first record in the Chernivtsi region of western Ukraine. In spite of a number of reported records, the range of Brandt’s bat in western Ukraine remains unclear.

Нічниця північна Myotis brandtii належить до групи видів-двійників «вусатих» нічниць, є одним з найменш досліджених видів кажанів України. Ареал M. brandtii на заході України охоплює більшість адміністративних областей за виключенням регіонів Полісся і Буковини. У жовтні 2016 р. в середній течії річки Дністер, поблизу села Пригородок, Хотинського району було знайдено одну муміфіковану особину M. brandtii. Дана знахідка є першою реєстрацією виду на території Чернівецької області. Незважаючи на ряд відомих знахідок, ареал M. brandtii на Заході України залишається до кінця нез’ясованим.

Key words:
bats, sibling species, Myotis brandtii, distribution, Ukraine.

Ключові слова:
кажани, види-двійники, Myotis brandtii, поширення, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 26.10.2017

Locations of visitors to this page