назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfShpak, A., Larchenko, A. Range Expansion of Kuhl’s Pipistrelle (Pipistrellus kuhlii) into Belarus. Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 99–102.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.099


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 99–102.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 99–102.

   

Range Expansion of Kuhl’s Pipistrelle (Pipistrellus kuhlii) into Belarus

Розширення ареалу нетопира білосмугого (Pipistrellus kuhlii) в Білорусі

   

Shpak, A., Larchenko, A.

Шпак А., Ларченко, А.

   

Paper language: English

Мова статті: англійська

   

   

Abstract

Резюме

The history and directions of the expansion of Kuhl’s pipistrelle (Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) in Russia, Ukraine and Central Europe from the second half of the 20th century to the present time is analyzed. Data on records of Kuhl’s pipistrelle in Belarus are presented. It is assumed that, initially, the invasion of P. kuhlii into Belarus occurred from the eastern center of its distribution (Azerbaijan) and range expansion will take place in northwest direction along the rivers of the Dnipro and Prypiat basins. Colonization of the western part of Belarus from northwestern Ukraine is highly expected.

Аналізується історія і напрямки експансії нетопира білосмугого (Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) в Росії, Україні й Центральній Європі протягом 20-го століття і до теперішнього часу. Представлені дані про знахідки цього нетопира в Білорусі. Припускається, що вихідно інвазія P. kuhlii в Білорусі йде з східного центру поширення (Азербайджан) і розширення ареалу відбувається в північно-західному напрямку уздовж річок басейнів Дніпра та Прип’яті. Колонізація західної частини Білорусі з північно-західної частини України є найбільш очікуваною.

Key words:
Kuhl’s pipistrelle, range, expansion, Belarus.

Ключові слова:
нетопир білосмугий, ареал, експансія, Білорусь.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 26.10.2017

Locations of visitors to this page