назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfСкубак, Є. Поширення та чисельність крота європейського (Talpa europaea L.) на півночі Донецької області. Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 95–98.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.095


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 95–98.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 95–98.

   

Distribution and Abundance of the European Mole (Talpa europaea L.) in the Northern Part of the Donetsk Region

Поширення та чисельність крота європейського (Talpa europaea L.) на півночі Донецької області

   
Skubak, E. Скубак, Є.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Field studies on the European mole’s distribution in the northern part of the Donetsk region were conducted. Censuses were held on two regular routes during 2006–2016. The European mole is a sporadic and not abundant species in the studied area. Its population is stable and not threatened. Disjunctions of its range within the region are found. The population of the European mole is indigenous and it had been recovered from local refugiums. The expansion of the European mole in the northern part of the Donetsk region happened when spring floods on the Siversky Donets River had not occur. The main limiting factors of the mole population are climatic conditions affecting the feeding base, which may cause the animals’ death. In unfavorable years, the population density of the European mole does not decrease, but its range reduces. Additional field studies are required to clarify the European mole’s range southwards the floodplain of the Siversky Donets River.

Були проведені теренові дослідження поширення крота на півночі Донецької області з кількісними обліками на двох постійних маршрутах. Дослідження проводили у 2006–2016 роках. Кріт європейський є нечисленним, спорадично поширеним видом у регіоні досліджень. Популяція крота є стабільною і не перебуває під загрозою зникнення. Виявлені диз'юнкції ареалу в межах області. Встановлено, що популяція крота є аборигенною і поновилася з місцевих рефугіумів. Початок розселення крота на півночі Донецької області співпадає з припиненням весняних повеней на р. Сіверський Донець. Основними лімітуючи ми факторами для крота є кліматичні показники, що впливають на кормову базу і можуть спричиняти загибель тварин. В несприятливі роки кріт не зменшує щільність популяції, а звужує ареал. Необхідні додаткові теренові дослідження для уточнення ареалу крота південніше заплави р. Сіверський Донець.

Key words:
Donetsk Oblast, European mole, Talpa europaea.

Ключові слова:
Донецька область, європейський кріт, Talpa europaea.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 26.10.2017

Locations of visitors to this page