назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14 (Mammal Ecology and Geography)
Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14 (Екологія та географія ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗагороднюк, І. «Земляний заєць» у Східній Європі: Ochotona чи Allactaga? Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 16–33.
http://doi.org/10.15407/ptt2016.14.016


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 16–33.

Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 16–33.

   

The “Ground Hare” in Eastern Europe: Ochotona or Allactaga?

«Земляний заєць» у Східній Європі: Ochotona чи Allactaga?

   
Zagorodniuk, I. Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The analysis of vernacular names, chronicles and zoological data is carried out. It is shown that the use of nomen “ground hare” is associated with two independent objects. The first one is Ochotona pusilla, described as Lepus pusillus with vernacular names “chekalka” (because of its voice) and “zemlianyj zaitchik” (= ground leveret, because of its lifestyle). The second one is Allactaga major, described as Dipus jaculus with vernacular names “ground hare” and “tushkanchik” (= jerboa). In case of Ochotona, the name “hare” is associated with their similarity to lagomorphs, while in case of Allactaga it is linked with the behavior (jumper). Summarization of data confirms the wide distribution of Ochotona in the region in the past, so the name “ground hare” may be associated exactly with this species. Currently there is a similar reduction in the western segment of the range of Allactaga. It is assumed that in periods of dispersal of Ochotona, the species could acquire economic value (particularly as a possible game species or a possible carrier of plague) and because of that received its own names, among which, obviously, “chekalka” is the oldest one.

Проведено аналіз вернакулярних назв, літописних і зоологічних даних. Показано, що використання номену «земляний заєць» пов’язано з двома незалежними об’єктами. Перший з них, Ochotona pusilla, описаний як Lepus pusillus з вернакулярними назвами «чекалка» (за голосом) та «земляний зайчик» (за побутом). Другий, Allactaga major, описаний як Dipus jaculus з вернакулярними назвами «земляний заєць» та «тушканчик». У випадку з Ochotona назва «заєць» пов’язана зі схожістю з лепоридами, у випадку з Allactaga — з поведінкою (стрибун). Узагальнення відомостей засвідчує широке поширення Ochotona в регіоні в минулому, і тому назва «земляний заєць» може бути асоційована саме з цим видом. Наразі подібне скорочення західного сегменту ареалу відбувається і у Allactaga. Припускається, що у періоди розселення пискухи цей вид міг набувати господарського значення (зокрема як імовірний об’єкт промислу і як можливий носій чуми), через що й отримав власні назви, з яких давнішою, очевидно, є «чекалка».

Key words:
Ochotona, Allactaga, ground hare, rodents, Eastern Europe, fauna dynamics.

Ключові слова:
Ochotona, Allactaga, земляний заєць, гризуни, Східна Європа, динаміка фауни.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 26.10.2017

Locations of visitors to this page