назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗагороднюк, І. Видання Українського теріологічного товариства та розвиток часопису Праці Теріологічної школи // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 114–142.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 114–142

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 114–142

   

Publications of the Ukrainian Theriological Society and Development of the Proceedings of the Theriological School

Видання Українського теріологічного товариства та розвиток часопису Праці Теріологічної школи

   
Zagorodniuk, I. Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

A review of issues published by the Ukrainian Theriological Society (UTS) of the National Academy of Sciences of Ukraine is presented. Since the society was established (1982), Ukrainian mammalogists have published 88 separate scientific issues; among them 66 publications have the item «UTS» in the letterhead. Among them there are 21 monographs, 31 preprints (including 3 series of preprints with UTS conferences and seminars materials), 4 collections of scientific works, 6 issues of proceedings of different universities, 8 issues of the bulletin Novitates Theriologicae, 13 issues of the journal Proceedings of the Theriological School and 5 different issues of small format, published beyond the series (booklets, field keys, checklist of fauna etc.). The overall volume of issues is up to 10 thousand published pages, among them more than 5 thousands (5066) in non-monographic issues: 1036 pages in preprints, 610 pages in bulletins Novitates Theriologicae, 962 pages (135 articles) in special issues of university proceedings and 2458 pages (333 articles) in the Proceedings of the Theriological School.

Представлено огляд видань, позначених як видання Українського теріологічного товариства (УТТ), яке діє при Національній академії наук України. За період від часу створення товариства, з 1982 року, українськими теріологами видано 88 окремих наукових видань, з яких 66 мають у надзаголовку позначку про УТТ. У цей перелік входять: 21 монографія, 31 препринт (з них три серії препринтів — з матеріалами конференцій та семінарів УТТ), 4 збірники наукових праць, 6 випусків вісників різних університетів, 8 випусків бюлетеню «Novitates Theriologicae», 13 випусків «Праць Теріологічної школи» та 5 різних видань малого формату, виданих поза серіями (буклети, польові визначники, контрольні списки видів тощо). Загальний обсяг всіх видань сягає до 10 тисяч друкованих сторінок, у т. ч. понад 5 тис. (5066) у немонографічних виданнях: 1036 сторінок у препринтах, 610 сторінок у бюлетенях “Novitates Theriologicae”, 962 сторінки (135 статей) у спеціальних випусках вісників університетів, 2458 сторінок (333 статті) у «Працях Теріологічної школи».

Key words:
mammalogy, publications, monographs, journals, Ukrainian Theriological Society.

Ключові слова:
теріологія, видання, монографії, журнали, Українське теріологічне товариство.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 22 жовтня 2016 р.
поновлено: 22.10.2016

Locations of visitors to this page