назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfСкубак, Є. Структура угруповань дрібних ссавців Національного природного парку «Святі Гори» // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 91–97.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 91–97.

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 91–97.

   

The Structure of Micromammal Communities in the “Holy Mountains” National Nature Park

Структура угруповань дрібних ссавців Національного природного парку «Святі Гори»

   
Skubak, E. Скубак, Є.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Results of a 8-year-long monitoring study of micromammals in the "Holy Mountains" National Nature Park are presented. Data accumulated from 2006 to 2014 within 3 monitoring plots were analized. In sum, during 20 672 trap-days 1111 specimens were collected. Studies mainly concerned the most typical biotopes of the park, namely pine and oak forests. The composition and structure of the micromammal community within the studied area are described. There were 14 micromammal species recorded in NNP “Holy Mountains.” The yellow-necked wood mouse is a dominant species, while the wood mouse and the bank vole are subdominants. The obtained data were analyzed by using the Shannon and Simpson indexes. It was shown that the biodiversity indexes change as a result not only fluctuations in the number of micromammals, but also the anthropogenic transformation of habitats. The lowest values of diversity indexes are in biotopes with the highest abundance of rodents.

Представлено результати 8-річних моніторингових досліджень мікротеріофауни Національного природного парку «Святі Гори». Опрацьовано результати досліджень за 2006–2014 рр. на трьох стаціонарах. Загалом було відпрацьовано 20 672 пастко-доби та зловлено 1111 особин дрібних ссавців. Дослідження стосуються головним чином найбільш типових біотопів парку — соснових лісів та дібров. Встанов¬лено склад та структуру угруповання мікромаммалій на досліджуваній території. На території НПП «Святі Гори» нараховується 14 видів мікромаммалій, з яких домінантом є мишак жовтогрудий, а субдомінантами — мишак лісовий та нориця руда. Отримані результати проаналізовано за допомогою індексів Шеннона та Сімпсона. Показано, що значення індексів біорізноманіття змінюються внаслідок коливання чисельності мікромаммалій та антропогенної трансформації біотопів. Найнижчі індекси видового багатства характерні для біотопів з найвищою чисельністю гризунів.

Key words:
NNP “Holy Mountains”, micromammals, diversity index.

Ключові слова:
НПП «Святі Гори», мікромаммалії, індекс видового різноманіття.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page